शिक्षा क्षेत्रमा असहायलाई सहयोग उपहार कार्यक्रम - RAC Birtamode

2074-6-12 / 2017-09-28  |  
Venue : Hotel Orchid, Buspark
Type : HOSTED

Objectives:

क्लवका आर्थिक सकट हुन नदिनु । 

Beneficiaries:

क्लवका लागि रकम सलग्न 

 

Project Detail


यस कार्यक्रमा जम्मा २०० वटा टिकट कटाउने उद्धेश्य रहेकोमा प्राविधिक कारणले १७३ जनाको मात्र सहयाेग मिलेको छ । जसबाट हामीले à¥®à¥¬à¥«à¥¦à¥¦ रकम सलग्न गरेका छो । जसको मुख्य उद्धेश्य भनेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानि गर्नु नै हो । 

Additional Photos


"My Rotaract" lets you help stay connected with all the rotaract activities as well as other activities to stay updated with all the rotaractivity.

  • Showcasing club projects
  • Contacting the rotaractors in a simpler way
  • Know about the latest Rotaract events
  • Emergency blood search
  • Stay updated with all the rotaractivities