बायोसेन्ट खानेपानी फिल्टर वितरण कार्यक्रम - RAC Birtamode

2075-2-17 / 2018-05-31  |  
Venue : अर्जुनधारा -5
Type : HOSTED

Objectives:

स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनु 

Beneficiaries:

स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनु । 

Project Detail


अर्जुनधारा नगरपालिका वडा न ४, ५ र १० का ६ वटा सरकारी विद्यालय र एक स्वास्थ्य चौकीमा १६ थान बायोसेन्ट फिल्टर वितरण गरिएको थियाो भने । कुल लागत रु एक लाख चार हजारमा उत्त कार्यक्रम समापन भएको थियो । यस कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सहारा नेपाल विस हजार, अर्जु्नधारा नपा वडा कार्यालय ५ पन्ध्र हजार, अर्जु्नधारा नपा वडा कार्यालय ५ बाह् हजार ,एब्सुलेट फुटसल पन्ध्र हजार, गाोपिमाया सुन्दास अाठ हजार र अन्य रकम रोटयाक क्लव अफ विर्तामोडको कोषबाट व्यहोर गरी उत्त कार्यक्रम गरिएको थियाे भने उत्त कार्यक्रमबाट २००० जना भन्दा विदयार्थिहरु लाभान्वित हुने छन ।

Additional Photos


"My Rotaract" lets you help stay connected with all the rotaract activities as well as other activities to stay updated with all the rotaractivity.

  • Showcasing club projects
  • Contacting the rotaractors in a simpler way
  • Know about the latest Rotaract events
  • Emergency blood search
  • Stay updated with all the rotaractivities